Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Terminy egzaminacyjne w roku szkolnym 2019/2020

 Szczegółowe informacje na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

      

Egzamin   maturalny

1.

Złożenie   deklaracji maturalnych

do 30.09.2019

2.

Złożenie   ostatecznych deklaracji przystąpienia   do egzaminu maturalnego

do 07.02.2020

3.

Ogłoszenie   harmonogramu ustnego egzaminu maturalnego

do 04.03.2020

4.

Przekazanie   zdającym:

-   instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,

-   zasad kodowania arkuszy i kart odpowiedzi,

- zasad   postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub   zdrowotnych,

 

 do 24.04.2020

5.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych wg harmonogramu   CKE

04.05.2020 - 21.05.2020

6

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu

04.05.20120- 22.05.2020

7.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym   wg harmonogramu CKE

 01.06.2020 - 19.06.2020

8.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu w terminie dodatkowym

 

Termin wydania świadectw

 01.06.2020 - 06.06.2020

 

03.07.2020

9.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu CKE

 25.08.2020

10.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu szkolnego

 24-25.08.2020

11.

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej  11.09.2020 roku
     

Egzamin   poprawkowy klasyfikacji rocznej

17.

Egzaminy   poprawkowe klasyfikacji rocznej wg szkolnego harmonogramu

26 - 27.08.2020

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    1.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji styczeń/luty 2020 – kwalifikacja B.18 i B 30

do 09.09.2019

    2.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2020 - kwalifikacje B.18 i B.30

              

                   10.01.2020

    3.

Część   praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2019

- kwalifikacja B.30

- kwalifikacja B.33

 

Termim przekazacja świadectw

 

 

 

17.01.2020

                      09.01.2020

 

                   20.03.2020

 

    4.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji maj/lipiec 2020 – egzaminy poprawkowe

                 do 22.02.2020

           dla kwalifikacji B.30 -

                do  27.03.2020

    5.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2020

                 23.06.2020

    6.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2020

                22.06.2020 - B.33

                  27.06.2020 - B.30