Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Informuję uprzejmie, że odbiór świadectw dojrzałości, aneksów do świadectwa dojrzałości lub zaświadczeń o wynikach egzaminu dojrzałości będzie możliwy w dniu 4 lipca w godzinach 8:00-15:00 w kacelarii dyrektora Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej.