Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Spotkanie z rodzicami

Z początkiem roku szkolnego wiąże się wiele zadań i wydarzeń, a jednym z nich jest spotkanie organizacyjne z rodzicami, na którym przekazywane są ważne informacje. Dyrektor Wojciech Janiszewski przedstawił plan pracy na nowy rok szkolny, rozpoczynając od przedstawienia oferty ubezpieczenia. Rodzice mogli wysłuchać propozycji dwóch ubezpieczycieli i dokonać wyboru najbardziej odpowiadającego potrzebom uczniów. Następnie została przedstawiona Rada Pedagogiczna wraz z nowymi nauczycielami, propozycja przedmiotów rozszerzonych, organizacja zajęć dodatkowych w tym kół zainteresowań. Dyrektor zapoznał przybyłych z podstawowymi dokumentami szkoły jak: Dziennikiem Librus, planem zajęć, wymaganiami edukacyjnymi, terminami klasyfikacji, egzaminów czy kryteriami oceny z zachowania. Zwrócono przy ostatnim uwagę na frekwencję uczniów, która jest podstawą do uzyskania wysokiej oceny za sprawowanie oraz jest kluczowa dla osiągnięcia dobrych wyników w nauczaniu. Pani Jolanta Kuliga - nauczyciel biologii - przedstawiła rodzicom propozycję zajęć do życia w rodzinie wraz z najważniejszymi treściami do realizacji. Zajęcia te są dobrowolne i rodzice muszą wyrazić zgodę na udział swojego dziecka w takich lekcjach. Pod koniec spotkania Dyrektor przedstawił wyniki z ostatniego egzaminu maturalnego, który zdali wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego jak również poinformował o terminach deklaracji do tegorocznych egzaminów. Zebranie zakończyło się spotkaniem rodziców z wychowawcami, na którym zostali wybrani przedstawiciele trójek klasowych. Było to ważne spotkanie, bo to właśnie w jego trakcie podejmowane są decyzje, które będą obowiązywać w ciągu całego roku szkolnego. Dziękujemy za obecność i liczymy na owocną współpracę.