Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Honorowy patronat AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza realizując misję naukowo-dydaktyczną objęła patronatem honorowym uczniów naszych szkół realizjących w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i informatykę.

W ramach patronatu AGH zobowiązało się do:

  • Zapoznania uczniów z bazą dydaktyczną AGH;
  • Wsparcia koncepcyjnego klasy matematyczne (w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum) - realizującej rozszerzony program nauczania;
  • Organizację kursów przygotowawczych podnoszących poziom wiedzy (tzw. Rok Zerowy) na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
  • Zapewnienia materiałów dydaktycznych w ramach akcji Rok Zerowy w formie papierowej lub elektronicznej;
  • Organizację co najmniej raz w roku wykładu z matematyki lub pokazu doświadczeń z fizyki lub chemii na terenie AGH;
  • Udostępniania do zwiedzania laboratoriów AGH dla uczniów Szkoły;
  • Organizacji na terenie Szkoły spotkań z przedstawicielami AGH;
  • Umożliwienia użytkowania, na potrzeby realizacji współpracy w ramach niniejszej umowy, platformy e-learningowej oraz korzystania z materiałów dydaktycznych znajdujących się na tej platformie;
  • Udostępnienia logo AGH celem zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły oraz innych materiałach promocyjnych.

 

 

VIII Bieg Pasterski

21 maja 2024 odbył się VIII Bieg Pasterski na stadionie sportowym w Lipnicy Wielkiej.

Uczniowie Technikum i Liceum wzięli udział w tym wydarzeniu, naszą szkołę reprezentowało 5 dziewcząt i 10 chłopców. Karina z klasy Ia i Łukasz z IId od początku wyszli na prowadzenie. Wśród chłopców ostatnie 200 metrów zadecydowały o II miejscu, które wywalczył Kacper z klasy IIId, trzeci był Piotr z klasy IIa. Wśród dziewcząt druga była Nadia z klasy Ia , trzecia Kinga z IIa. Pozostali uczniowie również zacięcie walczyli o zajęcie jak najwyższej pozycji. W kategorii dziewcząt kolejne miejsce zajęła Ania z IIa, a wśród chłopców kolejno na metę przybiegli Radek, Jonatan, Jakub, Stasiu, Maks, Paweł i Kamil.

więcej: https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/8-bieg-pasterski/

 

"Dzień Lądowca"

23 maja 2024 r. na zaproszenie pani dr Teresy Zych, która współpracuje ze szkołami średnimi z ramienia Politechniki Krakowskiej - wybraliśmy się na Dzień Lądowca. Jest to Dzień otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej. Na otwarcie był wykład prowadzony przez Panią dziekan. W laboratoriach prowadzono zajęcia dla uczniów szkół średnich. Poszczególne Katedry i Koła naukowe wydziału prezentowały czym się zajmują. Bardzo dobrze były zorganizowane targi pracy i praktyk, na których było wiele firm - głównie z branży budowlane, ale też przedstawiciele Okręgowej Izby Inżynierowie w Krakowie czy Państwowej Inspekcji Pracy. Na kampusie spotkaliśmy naszych absolwentów, którzy teraz są studentami Budownictwa. W wyjeździe wzięli udział uczniowie Technikum Budowlanego, programiści i kilka osób z liceum.

Uroczyste pożegnanie klas maturalnych

„Każda bajka ma swój koniec, ale w życiu każdy koniec to nowy początek..” – takim hasłem szkolna społeczność żegnała tegorocznych absolwentów,  którzy 26 kwietnia  po raz ostatni spotkali się z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami.  

Cztery lata spędzone w liceum i pięć lat w technikum to indywidualna historia każdego ucznia, ale również całej społeczności. W humorystycznym programie artystycznym, przygotowanym przez młodsze klasy, mieliśmy okazję wysłuchać “bajki” o uczniach klasy 4b i 5d i zobaczyć jak ich działania oraz decyzje zapisały się w historii szkoły.

Zakończyli oni szkołę, przed nimi nowe wybory i nowy etap życia  –  matura, wakacje, dalsze kształcenie. Wójt Gminy Lipnica Wielka pan Mateusz Lichosyt oraz Pan Dyrektor Wojciech Janiszewski podziękowali im za ich obecność w Zespole Szkół i składali najlepsze życzenia dotyczące ich przyszłości.  Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, były też nagrody za najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie szkoły,  dyplomy i nagrody za aktywność sportową.

Drodzy absolwenci!

Dzisiaj nadszedł czas abyście wyruszyli w kolejną bajkową podróż życia. Może ona być pełna niezwykłych przygód, momentów radości, ale także trudności. Jednak niech wasza wiara w siebie i wasza determinacja będą waszymi przewodnikami, gdy będziecie stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. Życzymy wam aby wasza życiowa bajka była pełna miłości, sukcesów i niezapomnianych przygód.

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ