Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zajęcia z budownictwa

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w zajęciach z budownictwa prowadzonych przez wykładowców z Politechniki Krakowskiej. W tym roku słuchaczami są uczniowie klasy pierwszej technikum budowlanego. Zajęcia rozpoczęły się 6 października. Do czerwca 2023 ma odbyć się 15 dwugodzinnych wykładów.

Honorowy patronat AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza realizując misję naukowo-dydaktyczną objęła patronatem honorowym uczniów naszych szkół realizjących w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i informatykę.

W ramach patronatu AGH zobowiązało się do:

  • Zapoznania uczniów z bazą dydaktyczną AGH;
  • Wsparcia koncepcyjnego klasy matematyczne (w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum) - realizującej rozszerzony program nauczania;
  • Organizację kursów przygotowawczych podnoszących poziom wiedzy (tzw. Rok Zerowy) na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
  • Zapewnienia materiałów dydaktycznych w ramach akcji Rok Zerowy w formie papierowej lub elektronicznej;
  • Organizację co najmniej raz w roku wykładu z matematyki lub pokazu doświadczeń z fizyki lub chemii na terenie AGH;
  • Udostępniania do zwiedzania laboratoriów AGH dla uczniów Szkoły;
  • Organizacji na terenie Szkoły spotkań z przedstawicielami AGH;
  • Umożliwienia użytkowania, na potrzeby realizacji współpracy w ramach niniejszej umowy, platformy e-learningowej oraz korzystania z materiałów dydaktycznych znajdujących się na tej platformie;
  • Udostępnienia logo AGH celem zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły oraz innych materiałach promocyjnych.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023 / 2024

"Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcesz być".

Powyższy cytat doskonale pasuje do dzisiejszego dnia, który otwiera nowy rok szkolny. Dla wielu uczniów, a szczególnie pierwszoklasistów jest to ważny i trudny moment, ale  jednocześnie daje on nowe możliwości rozwoju, przynosi ciekawe znajomości. Z każdym nowym rokiem szkolnym wiążemy jakieś nadzieje, plany czy marzenia, ufając, że uda się zrealizować czy osiągnąć choćby część z nich. Potrzeba do tego wytrwałości i dużo pracy, ale kiedy ma się na uwadze własny rozwój, inwestycję w swoją przyszłość to podejmowany trud przychodzi łatwiej.

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ