Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Honorowy patronat AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza realizując misję naukowo-dydaktyczną objęła patronatem honorowym uczniów naszych szkół realizjących w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i informatykę.

W ramach patronatu AGH zobowiązało się do:

  • Zapoznania uczniów z bazą dydaktyczną AGH;
  • Wsparcia koncepcyjnego klasy matematyczne (w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum) - realizującej rozszerzony program nauczania;
  • Organizację kursów przygotowawczych podnoszących poziom wiedzy (tzw. Rok Zerowy) na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
  • Zapewnienia materiałów dydaktycznych w ramach akcji Rok Zerowy w formie papierowej lub elektronicznej;
  • Organizację co najmniej raz w roku wykładu z matematyki lub pokazu doświadczeń z fizyki lub chemii na terenie AGH;
  • Udostępniania do zwiedzania laboratoriów AGH dla uczniów Szkoły;
  • Organizacji na terenie Szkoły spotkań z przedstawicielami AGH;
  • Umożliwienia użytkowania, na potrzeby realizacji współpracy w ramach niniejszej umowy, platformy e-learningowej oraz korzystania z materiałów dydaktycznych znajdujących się na tej platformie;
  • Udostępnienia logo AGH celem zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły oraz innych materiałach promocyjnych.

 

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Krakowie odbyła się 4 marca 2024 roku, uczestniczyliśmy jako Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej reprezentowani przez dwóch uczniów braci Rafała i Dawida Brenkus wraz z nauczycielem opiekunem. Ci sami uczniowie byli również na olimpiadzie w tamtym roku, jednak w tym roku osiągnęliśmy można powiedzieć największy sukces w dotychczasowej historii startowania w olimpiadach. A mianowicie uczeń Dawid Brenkus zajął 32 miejsce na ponad stu uczestników , którzy do olimpiady przystąpili , jest to o tyle wielki wyczyn że na olimpiadzie jesteśmy praktycznie najmniejszą szkołą i z najmniejszą zwykle reprezentacją osobową. Co nie przeszkadza nam w tym żeby być zauważalni i rozpoznawalni przez organizatorów i władze uczelni Politechniki Krakowskiej.

Na sukcesy uczniów składają się nie tylko ich zaangażowanie i upór , oraz ciężka praca , ale również pomoc , wsparcie i praca nauczycieli naszej szkoły reprezentujących katedrę  przedmiotów zawodowych budowlanych Pani Aneta Sproch , Pan Adam Czerwień i Pan Łukasz Piaskowy. Wspólna praca i parcie do jak najlepszych wyników pokazuje że nasza szkoła ciągle stawia na rozwój i dobro ucznia w kreowaniu przyszłości. Naszym zadaniem jest przygotowanie jak najlepiej do rynku pracy i wypuszczenie ze szkoły jak najlepszych przyszłych fachowców do pracy w zawodach budowlanych.

Wycieczka do Fakro w Nowym Sączu.

Wycieczka do firmy Fakro  odbyła się 13 czerwca 2024 roku , uczestniczyło w niej 23 uczniów naszej szkoły z klas od pierwszej do trzeciej i trzech opiekunów nauczycieli zawodu przedmiotów budowlanych Pani Aneta Sproch , Pan Mirosław Smoleń i Pan Łukasz Piaskowy. Nasz pobyt w firmie Fakro bezpośrednio wiązał się ze wcześniejszymi ustaleniami przedstawiciela szkoły z pracownikami firmy Fakro, z Olimpiadą Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Krakowie , gdzie ponowiono zaproszenie do Fakro i zaproponowano szkolenie dla naszej szkoły.

Szkolenie odbyło się w naszej szkole i uczniowie uzyskali certyfikaty z montażu okien dachowych , jak i nauczyciele, którzy również brali udział w szkoleniu. Prowadzącym szkolenie był Pan Damian Szuba z firmy Fakro. Wycieczka i program pobytu szkoleniowego w Nowym Sączy przygotowała firma Fakro , obejmował on między innymi prezentację multimedialną „Witamy w firmie Fakro ”sala konferencyjna Inowacje A Następnie odbył się panel HR FAKRO dla Ciebie, kolejnym był panel Fundacji Pomyśl o przyszłości.

Po tych panelach tematycznych udaliśmy się na przerwę kawową. Po przerwie rozpoczęliśmy zwiedzanie zakładu Fakro na specyjalnie do tego celu przygotowanych meleksach, jak i częściowo pieszo. Później udaliśmy się na 1  piętro na salę ekspozycyjną produktów firmy Fakro i nowoczesnych rozwiązań firmy.

Następnie udaliśmy się na obiad który zorganizowała i zasponsorowała firma Fakro, i o 13.20 zakończyliśmy szkolenie i udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Uczniowie bardzo byli zadowoleni z tak dobrze i fachowo przygotowanej wycieczki wraz ze szkoleniem tematycznym , co może świadczyć o celowości i potrzebie organizacji takich wycieczek zawodo-znawczych.

Edukacja z Wojskiem

7 czerwca uczniowie naszej szkoły wzieli udział w specjalnym szkoleniu przeprowadzonym przez żołnierzy Wojska Polskiego w ramach realizacji programu edukacyjno-obronnego przygotowanego i realizowanego we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Celem szkolenia  było podniesienie świadomości naszej młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz jak zachowac się w sytuacjach kryzysowych.  Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pierwszej pomocy. Wiedza została przekazana przez żołnierzy w sposób ciekawy i praktyczny a każdy uczeń który wziął udział w tym szkoleniu otrzymał certyfikat.

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ