Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rekrutacja 2022

REKRUTACJA DO LICEUM I TECHNIKUM W LIPNICY WIELKIEJ

 

Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkół

 

Wnioski mozna składać elektronicznie (podpisane poprzez profil zaufany) lub osobiscie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły :

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK

 

    8:00 – 8:30 pokój 309

    8:30 – 12:30 pokój 108 (sekretariat)     

    2:30 – 15:00 pokój 309

 

 

PIĄTEK

 

 

 

    7:30 – 11:30 pokój 108 (sekretariat)

    11:30 – 15:00 pokój 309

 

 

 

               ZAPRASZAMY!   

 

 

Honorowy patronat AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza realizując misję naukowo-dydaktyczną objęła patronatem honorowym uczniów naszych szkół realizjących w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i informatykę.

W ramach patronatu AGH zobowiązało się do:

 • Zapoznania uczniów z bazą dydaktyczną AGH;
 • Wsparcia koncepcyjnego klasy matematyczne (w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum) - realizującej rozszerzony program nauczania;
 • Organizację kursów przygotowawczych podnoszących poziom wiedzy (tzw. Rok Zerowy) na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
 • Zapewnienia materiałów dydaktycznych w ramach akcji Rok Zerowy w formie papierowej lub elektronicznej;
 • Organizację co najmniej raz w roku wykładu z matematyki lub pokazu doświadczeń z fizyki lub chemii na terenie AGH;
 • Udostępniania do zwiedzania laboratoriów AGH dla uczniów Szkoły;
 • Organizacji na terenie Szkoły spotkań z przedstawicielami AGH;
 • Umożliwienia użytkowania, na potrzeby realizacji współpracy w ramach niniejszej umowy, platformy e-learningowej oraz korzystania z materiałów dydaktycznych znajdujących się na tej platformie;
 • Udostępnienia logo AGH celem zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły oraz innych materiałach promocyjnych.

 

 

Sukcesy naszych maturzystów

Poznaliśmy osiągniecia naszych tegorocznych maturzystów, którzy zmierzyli się z jednym z najważniejszych uczniowskich egzaminów. Wyniki tegorocznych matur uczniowie mogli sprawdzić 5 lipca na kontach w systemie ZIU. Nasi uczniowie po raz kolejny nie zawiedli i poradzili sobie znakomicie.

Średnia ich wyników jest o kilka lub nawet kilkanaście procent wyższa od tej uzyskanej w innych szkołach naszego powiatu, województwa, a nawet wyższa od średniej krajowej. Uczniowie naszego liceum uzyskali średnią 72% z matematyki podstawowej, podczas gdy średnia w Polsce to jedynie 56%. Średni wynik z języka polskiego na poziomie rozszerzonym również przewyższa średnią krajową o aż 18%. Co więcej, egzamin z języka angielskiego i polskiego  zdało 100% uczniów. Wyniku takiego z języka polskiego nie uzyskała żadne liceum w powiecie nowotarskim. Maturę z matematyki zdało 90% uczniów, ale jak wiadomo, wynik ten może ulec zmianie ze względu na możliwość poprawki. Sukces ten wypracowali sobie uczniowie przy pomocy nauczycieli, wieloletnich egzaminatorów. Praca w ramach konsultacji usprawniła i ułatwiła dobre przygotowanie do matury, czego wynikiem jest wysoka zdawalność egzaminu. Zajęcia w małych grupach także przyczynia się do tego osiągnięcia, na które jak widać potrafią zapracować nie tylko bardzo zdolni uczniowie, ale i ci słabsi. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

VI Bieg Pasterki

18.05.2022 r. uczniowie Liceum i Technikum wzięli udział w VI Pasterskim Biegu Przełajowym startując w kategorii open. Wsród kobiet Amelia Kidoń zajęła pierwsze miejsce. W kategorii mężczyzn, po zaciętej walce pierwsze miejsce zajął Patryk Wątorczyk, drugie Kamil Wójciak i trzecie Dominik Węgrzyn.

Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu

Kółko Teatralno-Filmowe Obiektywni -Reaktywacja przygotowało do konkursu  Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu spektakl pt. Więzień prometeizmu. Przedstawienie zostało zakwalifikowane do ostatecznego finału, ale spektakl już teraz uzyskał tytuł Finalisty Konkursu. Jest to duże osiągnięcie, bo konkurs ma zasięg wojewódzki, a patronują mu: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego i Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.  Nagrodą główną jest występ w Teatrze Groteska.

W przedstawieniu wystąpili uczniowie:

 • z klasy I d: Mateusz Łowas, Gabriel Pakos, Artur Olesiński, Kacper Winczowski, Patryk Wątorczyk, Stanisław Zając,
 • z klasy II b: Justyna Karlak,
 • z klasy III b: Klaudia Karkoszka, Wiktoria Karkoszka, Kinga Kościelniak, Michał Lichosyt,
 • z klasy III d: Kacper Moczoł, Sebastian Pajkos,
 • oprawa techniczna: Maciej Kubacka, Tomasz Kubacka i Paweł Pastwa.
 • scenariusz i reżyseria Alina Kubacka

Wydarzenie wymagało dużego zaangażowania ze strony uczniów i nauczyciela, wielu prób  (niekiedy do wieczora) oraz odwagi, aby właściwie wyrazić wiele trudnych emocji. Serdecznie gratulujemy!!!

więcej: https://pl-pl.facebook.com/ZSOLipnicaWielka/

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ