Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zajęcia z budownictwa

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w zajęciach z budownictwa prowadzonych przez wykładowców z Politechniki Krakowskiej. W tym roku słuchaczami są uczniowie klasy pierwszej technikum budowlanego. Zajęcia rozpoczęły się 6 października. Do czerwca 2023 ma odbyć się 15 dwugodzinnych wykładów.

Honorowy patronat AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza realizując misję naukowo-dydaktyczną objęła patronatem honorowym uczniów naszych szkół realizjących w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i informatykę.

W ramach patronatu AGH zobowiązało się do:

  • Zapoznania uczniów z bazą dydaktyczną AGH;
  • Wsparcia koncepcyjnego klasy matematyczne (w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum) - realizującej rozszerzony program nauczania;
  • Organizację kursów przygotowawczych podnoszących poziom wiedzy (tzw. Rok Zerowy) na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
  • Zapewnienia materiałów dydaktycznych w ramach akcji Rok Zerowy w formie papierowej lub elektronicznej;
  • Organizację co najmniej raz w roku wykładu z matematyki lub pokazu doświadczeń z fizyki lub chemii na terenie AGH;
  • Udostępniania do zwiedzania laboratoriów AGH dla uczniów Szkoły;
  • Organizacji na terenie Szkoły spotkań z przedstawicielami AGH;
  • Umożliwienia użytkowania, na potrzeby realizacji współpracy w ramach niniejszej umowy, platformy e-learningowej oraz korzystania z materiałów dydaktycznych znajdujących się na tej platformie;
  • Udostępnienia logo AGH celem zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły oraz innych materiałach promocyjnych.

 

 

Zdali w maturę w 100%

Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego kolejny raz zdali maturę w 100% i tym samym znaleźli się w grupie wiodących szkół powiatu i województwa. Sredni wynik krajowy to 89,3% dla powiatu nowotarskiego 90% a dla województwa małopolskiego  to 91%.

Średnie z poszczególnych przedmiotów również są wyższe od średnich krajowych jak również wojewódzkich i powiatowych.  Po wszystkich sesjach średni wynik z języka polskiego to 57% a dla powiatu nowotarskiego to 53%. Podobnie jest z matematyki - średni wynik to 63% przy średnim wyniku powiatowym 59%. Gratulujemy zadjacym i nauczycielom osiągniętych sukcesów.

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

W miniony wtorek, zgodnie z zarządzeniem Wójta Mateusza Lichosyta, w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej  spośród zgłoszonych czterech kandydatów z Liceum oraz czterech kandydatów z  Technikum wybierano po trzech członków do Rady Młodzieżowej Gminy Lipnica Wielka.

Dyrektor Wojciech Janiszewski powołał dwie oddzielne komisje, które nadzorowały oraz przeprowadziły głosowanie. Na ten cel przygotowano karty do głosowania i listy wyborcze głosujących – wszystko według formalnych wymagań. Głosowanie trwało od godz. 9.00 do godz. 14.00, aby każdy mógł bez pośpiechu i w dogodnym czasie dokonać wyboru. Było to bardzo ważne doświadczenie, szczególnie dla uczniów, którzy nie mają jeszcze prawa wyborczego, a dzięki przeprowadzonym wyborom mogli poczuć się jak pełnoprawni obywatele gminy. Frekwencja okazała się niemal stuprocentowa, więc można mieć nadzieję, ze w przyszłości nasi uczniowie również poczują obywatelski obowiązek i wezmą udział w już oficjalnych wyborach samorządowych czy prezydenckich. Powołanie rady jest znakiem zaangażowania naszej młodzieży w działalność samorządu, który stanie się teraz częścią ich aktywności „zawodowej”. W ramach współpracy członkowie będą mogli zgłaszać różnego rodzaju postulaty odnośnie funkcjonowania młodzieży w gminie, organizować własną aktywność społeczną czy kulturową.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o USA i Austrii

24 lutego odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o USA i Austrii. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Jabłonki oraz Chyżnego. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem gdyż uczestniczyło w nim aż 36 uczniów z klas VII i VIII. Otwarcia konkursu oraz powitania wszystkich uczestników dokonał sekretarz gminy Lipnicy Wielkiej pan Jan Kuliga oraz dyrektor Zespołu Szkół pan Wojciech Janiszewski.

 Uczestnicy zmierzyli się z testem składającym się z kilkunastu zadań, które obejmowały podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o kulturze, historii oraz geografii Stanów Zjednoczonych oraz Austrii. Celem konkurs było pogłębienie znajomości języka angielskiego i niemieckiego, zaznajomienie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi USA i Austrii a także kształtowanie świadomości o związkach między kulturą własną i obcą. Ważnym elementem konkursu było jego hasło ‘Postaw na marzenia a nie uzależnienia’. Chcieliśmy przez to zwrócić uwagę na to, że człowiek może decydować, jaką drogą będzie kroczył-uzależnienia czy zdrowia. Przez promocję właściwego stylu życia, chcemy kształtować pozytywne wzorce, podkreślać, że zainteresowania najlepiej kształtują światopogląd i właściwe wybory.

Po zakończeniu zmagania się z testem uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Mieli również okazję spróbować słodkości w naszej szkolnej kawiarence przygotowanych przez uczniów klasy 1a i 2b. 

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, jednocześnie zapraszamy za rok.

Szkolne stypendia za wyniki w nauce

Uczniowie naszych szkół za wysokie wyniki w nauce mogą otrzymać Stypendium Prezesa Rady Ministrów (Stypendium Premiera), Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka, które przyznawane są za wyniki klasyfikacji rocznej oraz Stypendium Szkolne, które przyznawane dwa razy w ciągu roku tj. za wyniki klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej.

Wręczenie stypendiów ma uroczysty charakter. Stypendia Szkolne wręczane są przez Dyrektora Wojciecha Janiszewskiego na apelu szkolny.

Stypendia za  wyniki klasyfikacji śródrocznej otrzymali:

Klasa I a

Bandyk Julia, Dunaj Karolina, Kaczmarek Karolina, Kowalczyk Oliwia, Kubacka Kinga, Lichosyt Anna, Łopatniuk Daniel i Ślusarczyk Julia.

Klasa II b

Karkoszka Oliwia, Kidoń Amelia, Kramarz Małgorzata i Żegleń Ewelina.

Klasa III b

Karlak Weronika, Klapisz Karolina, Mazur Marcel, Warzeszak Viktoria i Wyrostek Eryk.

Klasa IV d

Moczoł Kacper.

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ