Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Projekt pn."Małopolska Chmura Edukacyjna"

 

Logo Projketu MChE 1

https://www.youtube.com/watch?v=R__y1nqlmfk

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej realizowana jest kolejna edycja projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna". 

Wartość projektu: 74 688,75 PLN

Dofinansowanie projektu: 70 954,07 PLN w tym z UE 63 485,43 PLN

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach:  

  1. ogólnokształcących: on-line z informatyki, koła naukowego z matematyki i koła naukowego z informatyki,

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. 

Celem projektu jest:

  • podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, 
  • wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w zakresie TIK, 
  • umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadpodstawowymi.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w Małopolsce, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego możliwa jest realizacja zajęć edukacyjnych prowadzonych w nowatorskiej formule, co umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych i cyfrowych, za które odpowiedzialni są zaangażowani w projekt partnerzy z sektora i spoza finansów publicznych. 

Rolę lidera w projekcie pełni Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Realizacja projektu poprzedzona została rozpoznaniem potrzeb młodzieży Technikum i Liceum Ogólnokształcącego.

  

Regulamin rekrutacji: https://zslipnicawielka.pl/images/Regulaminy/Regulamin_rekrutacji_mche.pdf