Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

20 lat Szkoły Maturalnej w Lipnicy Wielkiej

To było niezwykłe wydarzenie w życiu naszej Szkoły. Obchody trwały dwa dni. W piątek 9 października świętowali nasi obecni uczniowie. W sobotę kontynuowaliśmy obchody jubileuszu w towarzystwie przybyłych na uroczystość dostojnych gości, absolwentów szkoły, rodziców oraz byłych jej pracowników.

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną w intencji społeczności szkolnej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej. Nabożeństwo zostało odprawione przez ks. Proboszcza Jerzego Bargiela, ks. Krzysztofa Korbę, księży, którzy pracowali w naszej szkole – ks. Mariana Błaszczyka, ks. Grzegorza Grzybowskiego, ks. Mirosława Gurdka oraz absolwenta naszej szkoły – ks. Grzegorza Pastorczyka.

Nastrojowym wprowadzeniem do drugiej części uroczystości, odbywającej się w Domu Ludowym, były prezentacje multimedialne odnoszące się do wspomnień z lat minionych i obecnego życia szkoły przeplatane występami muzycznymi naszych uczniów.

Po części wstępnej Wójt Gminy Lipnica Wielka – Bogusław Jazowski i Dyrektor ZSO – Jan Kuliga powitali przybyłych gości. Swą obecnością uroczystość uświetnili: ks. Jerzy Bargiel - Proboszcz Parafii Św. Łukasza Ewangelisty, Wincenty Janowiak - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Edward Siarka - Poseł na Sejm RP, Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski, Bogusław Waksmundzki - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Maria Staszkiewicz - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jabłonce, Mariusz Murzyniak i Ignacy Mikłusiak - Wójtowie poprzednich kadencji, Mariusz Wnenk - Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka, Franciszek Pindziak - Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty, Janusz Pakos – Skarbnik Gminy Lipnica Wielka, Franciszek Gawełda - Przewodniczący Rady Gminy poprzednich kadencji, prof. Jerzy Gruszczyński, Peter Kuľha Dyrektor Gimnazjum w Namiestowie, Józef Szperlak - Prezes Banku Spółdzielczego w Jabłonce, Karol Mastela - Prezes Wspólnoty Leśnej Urbarialnej, Małgorzata Faculak - Dyrektor Gimnazjum w Lipnicy Małej, Danuta Pastorczyk, Elżbieta Mikłusiak i Wojciech Janiszewski – wicedyrektorzy ZSO w Lipnicy Wielkiej, dr Jan Grygierczyk – Kierownik SPZOZ w Lipnicy Wielkiej, Stanisława Kucek – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej, Karolina Kowalczyk – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Grzegorz Kocur – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej, Grażyna Lach – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej, a także Radni Rady Gminy Lipnica Wielka, sołtysi, rodzice i absolwenci.

Po powitaniu przybyłych gości Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i Technikum – Franciszek Sojka przedstawił historię szkół maturalnych w Lipnicy Wielkiej. Wszyscy cofnęliśmy się do roku 1995, w którym powstało Liceum Techniczne, przy wielkim zaangażowaniu i determinacji pana Franciszka Adamczyka – ówczesnego Wójta Gminy Lipnica Wielka i dra Emila Kowalczyka – Przewodniczącego Rady Gminy. Pan Dyrektor przybliżył dalej początki istnienia lipnickiej placówki, przypomniał pierwsze grono pedagogiczne, przedstawił losy absolwentów oraz dorobek i osiągnięcia lipnickich szkoł maturalnych.

Następnie mogliśmy wysłuchać przemówień zaproszonych gości. Wiele ciepłych słów padło pod kierunkiem osób, które przez lata troszczyły i nadal troszczą się o lipnicką szkołę.

Na zakończenie Wójt Gminy Bogusław Jazowski, Dyrektor ZSO Jan Kuliga i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Franciszek Sojka złożyli podziękowania za wszelką pomoc okazaną nam w minionych latach. Wyrazem tych podziękowań były listy okolicznościowe złożone na ręce zaproszonych Gości.

Po części oficjalnej młodzież Liceum Ogólnokształcącego i Technikum – pod kierunkiem pani Bożeny Marcinek i pani Jadwigi Oskwarek – zaprezentowała swoje zdolności aktorskie w humorystycznym spektaklu pt. „Zapomniany diabeł”. Przedstawienie wzbudziło wiele pozytywnych emocji wśród widzów.

Całość zaprezentowana została na tle pięknej dekoracji wykonanej przez panią Monikę Tlałkę i panią Marię Jeż.

Po obchodach w Domu Ludowym zaproszeni goście udali się do szkoły na zwiedzanie i poczęstunek. Absolwenci w pięknej scenerii przygotowanej przez panie Marią Jeż i Barbarę Sojkę-Kidoń przy wspólnym stole mogli wrócić wspomnieniami do tych najpiękniejszych młodzieńczych lat.

W tym uroczystym dniu pamiętano również o tych, którzy tworzyli szkołę, a przedwcześnie odeszli. Młodzież wraz z panią Krystyną Smoleń modliła się przy grobach śp.– dr Emila Kowalczyka, ks. Proboszcza Bolesława Kołacza, ks. Proboszcza Stanisława Kani, ks. Proboszcza Erwina Klisia, uczennic – Marceli Kwak i Natalii Bywalec, absolwentów – Andrzeja Dunaja, Doroty Kalisz, Grzegorza Wesołowskiego, Elżbiety Bartos i Piotra Dąbrowskiego. Pamiętano również o śp. Halinie Kałun spoczywającej na cmentarzu w Dąbrowie Górniczej.

Jubileusz szkoły jest wspaniałą okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym spędziło się najpiękniejsze lata swojego życia. Cieszymy się, że w tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Było nam niezmiernie miło gościć przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i placówek kulturalno-oświatowych, byłych pracowników szkoły oraz absolwentów. Wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych dziękujemy za szczere życzenia i pamięć o szkole.