Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Koło naukowe z j. angielskiego

W tym roku tematyką koła naukowego z języka angielskiego jest „Tourism”. Na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego za pomocą wideokonferencji oraz zajęć stacjonarnych prowadzonych w szkole przez panią Magdalenę Dutkę uczniowie mają możliwość wzbogacenia słownictwa z zakresu turystyki i podróżowania. Ponadto, doskonalą umiejętność wyrażania swoich opinii w j. angielskim i stają się bardziej otwarci na wykorzystanie różnorodnych źródeł i pomocy naukowych w swojej nauce języka angielskiego.

Matematyka on-line

Opiekunem grupy jest pani Zofia Lichosyt

Rekrutacja na zajęcia z projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna"

Drodzy uczniowie,

Jak wiecie nasza szkoła bierze udział w projekcie pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Lipnica Wielka". Dostępne formy wsparcia to: język angielski koło naukowe, matematyka koło naukowe oraz zajęcia online matematyka. Uczeń może brać udział tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego..Szczegóły dostępne są w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej naszej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. Uczniów zainteresowanych udziałem w ww. zajęciach proszę o złożenie formularza zgłoszenia w terminie do 20 października 2021r..

Szczegółowy regulamin: https://zslipnicawielka.pl/images/Regulaminy/Regulamin_rekrutacji_mche.pdf

List intencyjny

22 października 2021 roku, w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, odbyło sie uroczyste przekazanie listów intencyjnych na realizację projektów ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. Projekt realizowany jest w Liceum Ogólnokształcącym w obszarze  kształcenia ogólnego matematyka i język angielski. Wartość dofinansowania projektu 25845,93 PLN. W uroczystości wziął udział Sekretarz Gminy Jan Kuliga,

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nasza szkoła rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów poprzez utworzenie:

 • Koła Aktywnych Czytelników,
 • kącika czytelniczego na głównym korytarzu.

W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w:

 • kolejnej odsłonie Narodowego Czytania,
 • Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania,
 • spotkaniu autorskim z panią Agatą Puścikowską,
 • II Międzynarodowej edycji akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”.
 • czytaniu – dla klas 0 i klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 2 – połączonym z inscenizacją,
 • młodzieżowym czytaniu performatywnym na Orawie w 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Przed nami jeszcze wiele akcji, które mają na celu zachęcić uczniów do czytania. Są to m.in.:

 • lekcje wychowawcze promujące książki z biblioteki szkolnej oraz kącika czytelniczego,
 • organizowanie dla uczniów spotkań autorskich,
 • wyjazdy na spektakle teatralne,
 • konkurs czytelniczy,
 • konkurs recytatorski
 • współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Lipnicy Wielkiej oraz Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Targu.

https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa