Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Posiedzenia Rady Pedagogicznej - 2023/2024

 

Lp.

Termin  

Sprawa

1.     

14.09.2023

Nadzór pedagogiczny i plan pracy

2.     

12.10.2023

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

3.     

04.01.2024

Klasyfikacja śródroczna

4.     

16.01.2024

Podsumowanie pracy w I okresie

5.     

29.02.2024

Powołanie Zespołu Egzaminacyjnego i analiza przygotowania do egzaminu

6.     

26.03.2024

Opinia do arkusza organizacyjnego 2024/25

7.     

23.04.2024

Klasyfikacja klas maturalnych

8.     

18.06.2024

Klasyfikacja roczna

9.     

20.06.2024

3Podsumowanie pracy w II okresie

10.  

29.08.2024

Promocja po egzaminach poprawkowych i nowy rok szkolny.