Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Koło naukowe z j. angielskiego

W tym roku tematyką koła naukowego z języka angielskiego jest „Tourism”. Na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego za pomocą wideokonferencji oraz zajęć stacjonarnych prowadzonych w szkole przez panią Magdalenę Dutkę uczniowie mają możliwość wzbogacenia słownictwa z zakresu turystyki i podróżowania. Ponadto, doskonalą umiejętność wyrażania swoich opinii w j. angielskim i stają się bardziej otwarci na wykorzystanie różnorodnych źródeł i pomocy naukowych w swojej nauce języka angielskiego.

Matematyka on-line

Opiekunem grupy jest pani Zofia Lichosyt

Rekrutacja na zajęcia z projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna"

Drodzy uczniowie,

Jak wiecie nasza szkoła bierze udział w projekcie pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Lipnica Wielka". Dostępne formy wsparcia to: język angielski koło naukowe, matematyka koło naukowe oraz zajęcia online matematyka. Uczeń może brać udział tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego..Szczegóły dostępne są w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej naszej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. Uczniów zainteresowanych udziałem w ww. zajęciach proszę o złożenie formularza zgłoszenia w terminie do 20 października 2021r..

Szczegółowy regulamin: https://zslipnicawielka.pl/images/Regulaminy/Regulamin_rekrutacji_mche.pdf

List intencyjny

22 października 2021 roku, w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, odbyło sie uroczyste przekazanie listów intencyjnych na realizację projektów ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. Projekt realizowany jest w Liceum Ogólnokształcącym w obszarze  kształcenia ogólnego matematyka i język angielski. Wartość dofinansowania projektu 25845,93 PLN. W uroczystości wziął udział Sekretarz Gminy Jan Kuliga,