Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2020/2021

 

Pierwszy okres - zmiana terminów

1.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 16.12.2020

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 do 17.12.2020

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 do 18.12.2020

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

 21.12.2020

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 21.01.2021

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 21.04.2021

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 22.04.2021

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 23.04.2021

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 do 26.04.2021

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 28.04.2021

Drugi okres – klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 14.06.2021

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 15.06.2021

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 16.06.2021

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 do 18.06.2021

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 22.06.2021

16.

Egzaminy   poprawkowe

 23 - 27.08.2021

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 27.08.2021