Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Historia Technikum
 
Technikum w Lipnicy Wielkiej powstało w 2008 roku, w wyniku podpisania porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Targu i samorządem Gminy Lipnica Wielka wsprawie prowadzenia tego typu szkoły. 
Powstanie Technikum zostało poprzedzone w 2007 roku badaniami ankietowym uczniów klas drugich i trzecich wszystkich orawskich gimnazjów. Wyniki ankiety wskazywały jednoznacznie, że na Orawie brakuje technikum kształcącego w zawodzie technik budownictwa.
Po zebraniu i opracowaniu wyników ankiety podjęto wiele działań i starań w celu utworzenia szkoły. Ważną rolę odegrali w tym: p. Mariusz Murzyniak – ówczesny Wójt Gminy Lipnica Wielka, p. Franciszek Sojka – radny Powiatu Nowotarskiego oraz p. Jan Kuliga – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
Technikum kształcące w zawodzie techniku budownictwa rozpoczęło swoje funkcjonowanie1 września 2008 roku i od początku cieszy się sporym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów z terenu Orawy. Uczniami naszego Technikum są głównie chłopcy, a kształcą się tu również dziewczyny.

Pierwsi absolwenci opuścili nasze Technikum w 2012 r. Do maja 2015 r. mamy 94 absolwentów