Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Egzamin maturalny

         

W XXII ogólnopolskim Rankingu Szkół Perspektyw nasze Liceum Ogólnokształcące zostało uhonorowane tytułem „Brązowej Szkoły 2020”, który jest ogólnopolskim znakiem jakości szkoły. Wysoka pozycja to wynik współpracy grona pedagogicznego, ambicji uczniów, rodziców i samorządu gminnego dbającego o warunki pracy.

Głównym kryterium rankingowym są wyniki matury, zarówno z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym w połączeniu z sukcesami w olimpiadach. Kryteria te są uwzględniane w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły:

  • matura – przedmioty obowiązkowe 30%
  • matura – przedmioty dodatkowe 45%
  • sukcesy w olimpiadach 25%

Osiągnięcia maturalne lipnickiego Liceum Ogólnokształcącego są znaczące i plasujące nas w ścisłej czołówce liceów zarówno na szczeblu powiatu, województwa jak i ogólnopolskim. Pod względem zdawalności od wielu lat osiągamy wskaźnik znacznie powyżej średniej krajowej przy 100% przystępowaniu naszych absolwentów do matury W latach 2016 – 2018 była to 100% zdawalność. W 2019 roku średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów były wyższe od średnich ogólnopolskich. Od wielu lat jesteśmy w ścisłej czołówce pod względem wyników osiąganych z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jesteśmy na drugiej pozycji w powiecie a w województwie pokonaliśmy ponad 96% szkół maturalnych. W poprzednich latach wielokrotnie zajmowaliśmy pierwsze miejsce w powiecie. Cieszy również tegoroczny wynik z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym dający pierwsze miejsce w powiecie a w województwie za nami jest ponad 96% szkół. Na poziomie podstawowym, który zdają wszyscy uczniowie z języka polskiego jesteśmy na trzecim miejscu a z matematyki na czwartym w powiecie wyprzedzając z języka polskiego w województwie ponad 79% szkół a z matematyki ponad 85% szkół.

Również osiągnięcia naszego Technikum są wysokie i plasujące nas w połowie wszystkich techników w Małopolsce. W XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw 2014 nasze Technikum otrzymał tytuł „Srebrnej Szkoły 2014”.  Zajęliśmy wówczas 169 miejsce w Polsce i 27 w województwie. W skali kraju ocenianych było ponad 1800 techników. W przypadku techników dodatkowo do rankingu uwzględniane są wyniki egzaminów zawodowych.