Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13

Poland Slovakia PL 01FUND RGB

 

Informacja o projekcie

ZESPÓL SZKÓL W LIPNICY WIELKIEJ – partner w projekcie

Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13 - PLSK.03.01.00-SK-0187/18-00

Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja (Program operacyjny Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie PLSK.00.00.00. PLSK.03.00.00. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie,PLSK.03.01.00. Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej)

Okres realizacji projektu : 1.09.2019 - 31.08.2021

Wartość całkowita projektu 894 431,53€

Projekt dofinasowany z Unii Europejskiej w 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Partnerzy projektu

Partner wiodący

Gymnázium Antona Bernoláka

ul, Mieru 307/23, 029 01 Námestovo

 www.gabnam.sk

 

Partnerzy:

 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

 ul. M.M.Hodžu 860/9, 03136 Liptovský Mikuláš

www.gymlm.sk

 

Gymnázium Jozefa Lettricha

ul. J. Lettricha č.2, 03601 Martin

 www.gymlet.sk

 

Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha

Malá hora 3, 03601 Martin

www.gymmt.sk

 

Gymnázium Varšavská cesta 1

 Varšavská cesta 1, 01008 Žilina

 www.gvarza.edu.sk

 

Gymnázium Veľká okružná

Veľká okružná 22, 01001 Žilina

 www.gvoza.sk

 

Gymnázium Hlinská

Hlinská 29, 01180 Žilina

 www.gymza.sk

 

Gymnázium Bytča

Štefánikova 219/4, 01444 Bytča

 www.gymbytca.edupage.sk

 

Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Jasenského 2243, 02404 Kysucké Nové Mesto

 www.gymknm.sk

 

Gymnázium Rajec

Javorová 5, 01521 Rajec

www.gymrajec.edupage.org

 
 

Zespól Szkól w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 523,  34-483 Lipnica Wielka

www.zslipnicawielka.pl

 

Zespól Szkól im. Bohaterów Westerplatte w Jablonce

ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka

 www.zsj.nowotarski.pl

 

  Szkoła  nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 523,  34-483 Lipnica Wielka

 www.sp2lipnicawielka.pl

Realizacja i efekty

Od września 2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego ze środków unijnych Interreg Polska Słowacja – „Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13. Wiodącym partnerem w projekcie współpracy transgranicznej jest Gimnazjum im. Antona Bernoláka w Namestowie.

Nasz Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej jest jednym z 13 partnerów w projekcie. Celem projektu jest współpraca między dziesięcioma szkołami ze Słowacji i trzema z Polski – oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami pracującymi w szkołach partnerskich. Zaangażowane szkoły działają w przygranicznym rejonie. Dzięki partnerstwu trzynastu szkół w projekcie wzięło udział prawie 220 nauczycieli i pracowników szkół, którzy przepracowali prawie 15 500 godzin w ciągu 24 miesięcy. Weryfikacja działań i wyników projektu objęła również 4800 uczniów ze wszystkich uczestniczących szkół partnerskich.

Częścią działań projektu było stworzenie przestrzeni internetowej – klastra, którego głównym celem jest stworzenie banku pomysłów i materiałów metodycznych dla nowoczesnej edukacji w szkołach XXI wieku. Sam klaster podzielony jest na 13 części, przy czym każda z części podlega metodycznie jednemu z partnerskich gimnazjów/szkół. (linki do naszych materiałów poniżej) Utworzeniu klastra gimnazjalnego pomógł również zakup nowoczesnej technologii ICT, dzięki której każdy partner projektu – szkoła – może bardziej innowacyjnie przeprowadzić proces nauczania w warunkach kształcenia nowoczesnej szkoły. Transgraniczny klaster szkół to niezwykle korzystny sposób na podniesienie jakości edukacji w szkołach. Dzięki działaniom projektowym pojawia się w przyszłości silna wizja dalszego pogłębiania współpracy pomiędzy uczestniczącymi szkołami partnerskimi. W ramach projektu odbywały się spotkania nauczycieli oraz kadry kierowniczej, w czasie których nauczyciele dzielili się doświadczeniami związanymi z nauczaniem różnych przedmiotów. Celem projektu było wyszukiwanie innowacyjnych form kształcenia. Efektem podejmowanych działań jest zapewne podniesienie poziomu nauczania w szkołach partnerskich. W wyniku podjętych działań nauczyciele nabyli kompetencje kluczowe, które są obecnie wykorzystane na lekcjach w każdej ze szkół. Realizacja projektu przyniosła szkole korzyści związane nie tylko z podniesieniem kompetencji nauczycieli ale również wyposażeniem szkoły w nowoczesny sprzęt, gdyż w celu realizacji założeń projektu szkoła zakupiła najnowocześniejszy sprzęt tj. iPady, laptopy, projektory, itp. Wszystkie te działania dotyczące realizacji projektu Klaster Transgranicznych Gimnazjów wspierają poprawę jakości kształcenia w partnerskich szkołach, dzięki temu nasi absolwenci będą lepiej przygotowani do wstępu na wyższe uczelnie lub wejścia na rynek pracy

 

Galeria

Promocja

 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu

 

IPady i Apple MacBooki zakupione w ramach projektu

 

 

Opracowane przez nauczycieli  materiały do klastra G13

Materiały z przeprowadzonych zajęć z uczniami zamieszczono na stronach:

Cezhraničný gymnaziálny klaster G13

 

Biologia:                   https://klaster.g13.sk/#/1vK5ELsx_joDyCoSWL_yRiB3garKPaLz5

Chemia:                    https://klaster.g13.sk/#/1uRERhDn-S13G_Ac3r437g9FcGBXe3rNH

Historia:                    https://klaster.g13.sk/#/1qrxcBd6teL8W3o1qCiNXDt-0dB53fgPH

Informatyka:            https://klaster.g13.sk/#/1JfZADxQPIHbUHRxmoMthjYyQn0-uqN9A

J. angielski                https://klaster.g13.sk/#/1zmrPivHEWsXXrCfYEkCgGKSiVzK6sKDS

J. niemiecki:             https://klaster.g13.sk/#/1DfjD8-T7l-NB_AfJj4JxeVt9q_0TOZyf

J. polski:                   https://klaster.g13.sk/#/1sXmTxNcbw9Tua4v6WCKvQpwKXU5ZmR_y 

Matematyka:         https://klaster.g13.sk/#/1L2uF1-DW-SiumlE2FD1XS4bOTU2WurY_

Przedsiębiorczość:   https://klaster.g13.sk/#/1ZMsLUVWVfNGw9qxdogQzB1sbg-QaGPb7