Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13

Poland Slovakia PL 01FUND RGB

 

Partner wiodący

Gymnázium Antona Bernoláka

ul, Mieru 307/23, 029 01 Námestovo

 

Partnerzy:

 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

 ul. M.M.Hodžu 860/9, 03136 Liptovský Mikuláš


Gymnázium Jozefa Lettricha

ul. J. Lettricha č.2, 03601 Martin

 

Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha

Malá hora 3, 03601 Martin

   

Gymnázium Varšavská cesta 1

 Varšavská cesta 1, 01008 Žilina

 

Gymnázium Veľká okružná

Veľká okružná 22, 01001 Žilina

 

Gymnázium Hlinská

Hlinská 29, 01180 Žilina

 

Gymnázium Bytča

Štefánikova 219/4, 01444 Bytča

 

Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Jasenského 2243, 02404 Kysucké Nové Mesto

 

Gymnázium Rajec

Javorová 5, 01521 Rajec

 

Zespól Szkól w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 523,  34-483 Lipnica Wielka

      

Zespól Szkól im. Bohaterów Westerplatte w Jablonce

ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 523,  34-483 Lipnica Wielka

 

 

Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej jest partnerem w projekcie finansowanym ze środków unijnych Interreg Polska Słowacja – „Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13”. Celem projektu jest współpraca między dziesięcioma szkołami ze Słowacji i trzema z Polski – oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami pracującymi w szkołach partnerskich. Zaangażowane szkoły działają w przygranicznym rejonie.

W ramach projektu odbywają spotkania nauczycieli oraz kadry kierowniczej, w czasie których nauczyciele będą dzielić się doświadczeniami związanymi z nauczaniem różnych przedmiotów. Celem projektu jest wyszukiwanie innowacyjnych form kształcenia. Efektem podejmowanych działań będzie podniesienie poziomu nauczania w szkołach partnerskich. W wyniku podjętych działań nauczyciele nabędą kompetencje kluczowe, które zostaną wykorzystane na lekcjach w każdej ze szkół. Realizacja projektu przyniesie szkole korzyści związane nie tylko z podniesieniem kompetencji nauczycieli ale również wyposażeniem szkoły w nowoczesny sprzęt, gdyż w celu realizacji założeń projektu szkoła zakupi sprzęt tj. tablety, laptopy, projektory, itp.