Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dzień otwarty WIL Politechniki Krakowskiej

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 11 maja zorganizował Dzień Otwarty, nazywany też Dniem Lądowca. Studenci w tym dniu mieli godziny dziekańskie, a uczniów szkół średnich zaproszono do udziału w tym uczelnianym święcie. Uczniowie naszego Technikum Budowlanego wraz z nauczycielami skorzystali z tego zaproszenia i tak o 7.00 we czwartek wyjechaliśmy z Lipnicy Wielkiej by móc uczestniczyć w wykładzie od 9.30 przedstawiającym ofertę dydaktyczną wydziału i sposób rekrutacji na studia inżynierskie. 

Po wykładzie były przygotowane stoiska z kół wydziałowych i także różne firmy zachęcały do podjęcia pracy w swych szeregach, jak tez firmy przedstawiające swoje mało znane a bardzo interesujące produkty. Można było brać udział w łatwiejszych i trudniejszych konkurencjach, jak np. wyścigi w wózkach dwukołowych (japonkach). Był przygotowany drobny poczęstunek i atrakcje, na których chłopaki spożytkowali swoją energię - elektryczny byk do ujeżdżania, czy dmuchane boisko z tyczkami do gry w nogę. Katedry i instytuty przygotowały zajęcia laboratoryjne.

Wyjazd był okazją do poczucia klimatu uczelni, jej oferty edukacyjnej a także możliwości pracy jakie daje studiowanie budownictwa.