Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

II Szkolny Konkurs Matematyka po angielsku

W dniu 5 grudnia 2023 roku odbył się II Szkolny Konkurs pn. „Matematyka po angielsku”. Jest to kolejna edycja konkursu w naszej szkole. Zorganizowany został przez nauczycieli języka angielskiego Panią Magdalenę Dutka oraz nauczycieli matematyki Panią Bożenę Janowiak i Zofię Lichosyt. Zrealizowany został w oparciu o materiały opracowywane w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą Math4u Chcemy [się] uczyć i dobrze bawić: https://math4u.vsb.cz/apps-teacher. Nasza szkoła bierze udział już w trzeciej edycji tego projektu.

Cele konkursu:

  • propagowanie nauki języka angielskiego i matematyki wśród uczniów,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych,
  • doskonalenie umiejętności językowych,
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych w języku angielskim,
  • promowanie zasobów portalu Math4u.

W konkursie wzięło udział 10 uczniów: z klasy Ia – 4 uczniów, IIa – 2 uczniów, IIIb – 1 uczeń, IIId – 3 uczniów. Wcześniej uczniowie przygotowywali się do konkursu poprzez zapoznanie się z matematycznym słownictwem w języku angielskim oraz rozwiązywali przykładowe testy w formie online z wykorzystaniem platformy Math4u.