Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Chorąży sztabowy Zbigniew Krzysztofek ze Straży Granicznej w Zakopanem w obszernej prelekcji przedstawił skutki uzależnienia od narkotyków i innych substancji odurzających. Zwrócił uwagę na regulacje prawne przeciwdziałania narkomanii. W drugiej części odniósł się do handlu ludźmi uczulają młodzież przed beztroskim korzystaniem z ofert zagranicznej pracy pojawiających się w Internecie.