Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

23 maja 2024 r. na zaproszenie pani dr Teresy Zych, która współpracuje ze szkołami średnimi z ramienia Politechniki Krakowskiej - wybraliśmy się na Dzień Lądowca. Jest to Dzień otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej. Na otwarcie był wykład prowadzony przez Panią dziekan. W laboratoriach prowadzono zajęcia dla uczniów szkół średnich. Poszczególne Katedry i Koła naukowe wydziału prezentowały czym się zajmują. Bardzo dobrze były zorganizowane targi pracy i praktyk, na których było wiele firm - głównie z branży budowlane, ale też przedstawiciele Okręgowej Izby Inżynierowie w Krakowie czy Państwowej Inspekcji Pracy. Na kampusie spotkaliśmy naszych absolwentów, którzy teraz są studentami Budownictwa. W wyjeździe wzięli udział uczniowie Technikum Budowlanego, programiści i kilka osób z liceum.