Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13”

Poland Slovakia PL 01FUND RGBZespół Szkół w Lipnicy Wielkiej jest partnerem w projekcie finansowanym ze środków unijnych Interreg Polska Słowacja – „Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13”. Celem projektu jest współpraca między dziesięcioma szkołami ze Słowacji i trzema z Polski – oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami pracującymi w szkołach partnerskich. Zaangażowane szkoły działają w przygranicznym rejonie.


W ramach projektu odbywają spotkania nauczycieli oraz kadry kierowniczej, w czasie których nauczyciele będą dzielić się doświadczeniami związanymi z nauczaniem różnych przedmiotów. Celem projektu jest wyszukiwanie innowacyjnych form kształcenia. Efektem podejmowanych działań będzie podniesienie poziomu nauczania w szkołach partnerskich. W wyniku podjętych działań nauczyciele nabędą kompetencje kluczowe, które zostaną wykorzystane na lekcjach w każdej ze szkół. Realizacja projektu przyniesie szkole korzyści związane nie tylko z podniesieniem kompetencji nauczycieli ale również wyposażeniem szkoły w nowoczesny sprzęt, gdyż w celu realizacji założeń projektu szkoła zakupi sprzęt tj. tablety, laptopy, projektory, itp.

                                                               Wojciech Janiszewski dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy  Wielkiej