Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Lekcja z policją

Policja 2019W ramach realizacji programu profilaktycznego 29 października odbyło się spotkanie z Panią aspirant Marzeną Kunat z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Nowym Targu. Tematem przewodnim spotkania były współczesne zagrożenia i odpowiedzialność karna za swoje czyny.

W swym wykładzie Pani aspirant Marzena Kunat szczególną uwagę zwróciła na rodzaje uzależnień, przyczyny sięgania młodzieży po narkotyki. W swej prelekcji omówiła w szczególności zagrożenia związane z dopalaczami zarówno dla osoby przyjmującej jak i otoczenia gdyż zachowania osoby pod wpływem dopalaczy są nieprzewidywalne. Przedstawiła ponadto konsekwencje prawne związane z posiadaniem i rozprzestrzenianiem substancji odurzających i środków psychoaktywnych. W dalszej części prelekcji Pani aspirant poruszyła kwestie niewłaściwych zachowań młodzieży, szeroko rozumianej przemocy wobec innych i związaną z takim postawami odpowiedzialność prawną. Podkreśliła również obowiązek przestrzegania prawa szkolnego.