Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Egzamin maturalny

Tegoroczny egzamin maturalny rozpoczął się z ponad miesięcznym opóźnienie. Nasi absolwenci podeszli do egzaminów z poszczególnych przedmiotów z wielką odpowiedzialnością ale i radością, że po tylu tygodniach mogli zasiąść w szkolnych ławach i rozpocząć ostatni etap nauki w Liceum czy Technikum. Do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy nasi absolwenci.