Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Spotkanie z rodzicami

Pierwsze spotkanie z rodzicami uczniów naszej szkoły odbyło się 7 września. Na spotkaniu zostały omówione najistotniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły. Przede wszystkim dokonano krótkiego podsumowania roku ubiegłego oraz przedstawiono plan pracy na rok następny. Poinformowano rodziców o systemie pracy nauczycieli, czyli dobrych zwyczajach  i praktykach jakie stosują, aby nauka była efektywna. Przedstawiono też kalendarz imprez i wycieczek oraz poinformowano o wymaganiach do poszczególnych przedmiotów. Rodzice mieli też możliwość poznania zarysu programu nauczania Wychowania do życia w rodzinie, które jest przedmiotem nieobowiązkowym, ale bardzo ważnym dla młodego człowieka, który zaczyna dorastać. 

Na zakończenie rodzice udali się do klas z wychowawcami swoich dzieci, aby omówić najważniejsze problemy związane z edukacją i życiem szkolnym i klasowym.