Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

17 VI 2013 r. - Egzamin zawodowy.

17 vi 2013 r - egzamin zawodowy 1 20130619 1665496859Do drugiego egzamin potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w naszym Technikum przystąpili wszyscy absolwenci obecnego rocznika. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części - pisemnej i praktycznej.
Pierwszy egzamin zdawany w 2012 r. zakończył się sukcesem naszych absolwentów, którzy osiągnęli wyniki powyżej średnich wyników krajowych oraz wojewódzkich.