Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli

Interreg logoW dniach 22 – 24 października odbyło drugie spotkanie międzynarodowych szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13,” w których udział wzięli Dyrektor Wojciech Janiszewski wraz z nauczycielami naszego Zespołu Szkół.

W ramach trzydniowych szkoleń i warsztatach nauczyciele brali udział w wykładach a następnie w grupach problemowych tych samych lub pokrewnych przedmiotów, analizowali  i omawiali plany i sposoby pracy z uczniami, wymieniali się doświadczeniami, omawiali napotykane problemy proponując sposoby radzenia sobie z nimi. Wspólnie zastanawiają się nad zmianami, jakie chcieliby i mogą wnieść do swoich szkół celem podniesienia jakości kształcenia. Nasze szkoły reprezentowali panie Zofia Lichosyt i Bożena Janowiak – matematyka, pan Mirosław Smoleń – przedmioty informatyczne i artystyczne, pan Bogusław Jazowski – historia i wiedza o społeczeństwie.

W oddzielnych grupach pracowała kadra kierownicza omawiając aktualne zagadnienia i problemy związanie z zarządzaniem szkołami celem wypracowania zmian mających podnieść efektywność zarządzania.