Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Styczniowe spotkanie z rodzicami

WywiadwkaStyczniowe spotkanie z rodzicami było poświęcone podsumowaniu pracy naszych szkół w pierwszy półroczu. Dyrektor Wojciech Janiszewski przedstawił osiągnięcia uczniów w bieżącym roku szkolnym zarówno pod względem dydaktyczny jak wychowawczym. Osiągnięte wyniki są dobre i porównywalne z poprzednimi latami. W krótkim zarysie zostało zaprezentowane zaangażowanie uczniów w liczne działania kulturalne, charytatywne jak również osiągnięcia w konkursach i udział w realizowanych projektach.

W drugiej części dyrektor Franciszek Sojka przedstawił osiągnięcia maturalne naszych absolwentów w odniesieniu do wyników powiatowych, małopolskich i krajowych. Wyniki te są dumą dla naszych szkół gdyż plasują nas w wielu kategoriach w ścisłej czołówce szkół maturalnych. Jest to efekt bardzo dobrej współpracy nauczycieli, zaangażowania uczniów i rodziców jak również troski samorządu gminnego w rozwój szkolnictwa średniego.

W świątecznej atmosferze dyrektor podziękował wszystkim za wkład pracy i złożył życzenia noworoczne. Następnie odbyły się zebrania oddziałowe z wychowawcami.