Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nauczanie zdalne w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej – dajemy radę!

W Technikum i Liceum Ogólnokształcącym od samego początku zawieszenia zajęć rozpoczęliśmy zdalne wspomaganie uczniów z wykorzystaniem Dziennika Internetowego Librus jak również innych komunikatorów. Szczególną troską zostali objęci maturzyści, którzy mieli stały kontakt z nauczycielami przygotowując się do egzaminów maturalnych. Pierwszy okres pozwolił nam na wypracowanie metod zdalnego nauczania, które rozpoczęło się 25 marca. W tym okresie Dyrektor Wojciech Janiszewski monitorował zaangażowanie uczniów ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się problemów technicznych. Szkoła oferuje uczniom wsparcie sprzętowe w razie problemów technicznych. Ponadto zostało złożone do Wójta Gminy zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy w ramach programu „Zdalna Szkoła”.

 Nasz informatyk pan Mirosław Smoleń uruchomił na naszym szkolnym serwerze platformę „Moja edukacja” do prowadzenia wideolekcji, które zapewniają bezpośredni kontakt nauczyciela z grupą uczniów i sprawdzają się w zdalnym nauczaniu. Zajęcia te są planowane z wyprzedzeniem i ogłaszane w terminarzu poprzez Dziennik Librus. Ponadto nauczyciele poprzez dysk sieciowy w Librusie mają możliwość kontaktu mailowego z uczniami. Wszystko odbywa się zgodnie z zachowanie bezpieczeństwa w sieci jak również zasad bhp oraz zaleceniami MEN, Wójta Gminy i IODO.

Zgodnie z harmonogramem CKE uczniowie klas maturalnych będąc w stałym kontakcie z nauczycielami przygotowującymi ich do matury przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego.

W ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej zostały utworzone konta dla nauczycieli i uczniów biorących udział w zajęciach projektowych z budownictwa i języka angielskiego celem możliwości zdalnej realizacji  projektów. Uczniowie biorą zdalnie udział w ciekawych wykładach prowadzonych pracowników wyższych uczelni.

Platforma „Moja edukacja” jest systematycznie wykorzystywana również do wideokonferencji w ramach, których nauczyciele dzielą się swoimi dobrymi praktykami jak również problemami ze zdalnym nauczaniem. Takie konferencje odbywają się co najmniej raz w tygodniu. Należy podkreślić wielką troskę nauczycieli o efekty zdalnego nauczania jak również zaangażowanie i systematyczność dużej większości uczniów. Wszystkim brakuje jednak bezpośrednich spotkań w szkolnych murach.