Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Skład samorządu 2019/2020

Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

 

Przewodniczący

Klaudia Karkoszka

  Liceum

Z-ca Przewodniczącego  

Justyna Karlak

  Liceum

Sekretarz

 Katarzyna Flaszczyńska    Liceum

 

 

Samorządy Oddziałowe

 

Oddział

Przewodniczący

Zastępca

Skarbnik

I b

   

II b

   

III b

   

III a

   

I d

   

III d

   

III c

   

IV c

   

Najważniejsze działania Samorządu Uczniowskiego

 

Współudział w organizacji akademii szkolnych z okazji:

 • Dnia Nauczyciela
 • Święta Odzyskania Niepodległości
 • Świąt Bożego Narodzenia
 • Święta Ziemi
 • Pożegnania klasy III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum
 • Konstytucji 3-go Maja

 

Współudział w organizacji imprez szkolnych:

 • Dzień życzliwości
 • Mikołaj
 • Dzień języków obcych
 • Urodziny biblioteki
 • Walentynki
 • Pierwszy dzień wiosny

 

Współudział w organizacji imprez sportowych:

 • Walentynkowego turnieju piłki siatkowej „Par Niekoniecznie Zakochanych”
 • Rozgrywek w halowej piłce nożnej o mistrzostwo Liceum i Technikum
 • Rozgrywek w piłce siatkowej dziewcząt o mistrzostwo Liceum i Technikum

Bieżąca współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zakresie doskonalenia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.