Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Współudział w organizacji akademii szkolnych z okazji:

 • Dnia Nauczyciela
 • Święta Odzyskania Niepodległości
 • Świąt Bożego Narodzenia
 • Święta Ziemi
 • Pożegnania klasy III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum
 • Konstytucji 3-go Maja

 

Współudział w organizacji imprez szkolnych:

 • Dzień życzliwości
 • Mikołaj
 • Dzień języków obcych
 • Urodziny biblioteki
 • Walentynki
 • Pierwszy dzień wiosny

 

Współudział w organizacji imprez sportowych:

 • Walentynkowego turnieju piłki siatkowej „Par Niekoniecznie Zakochanych”
 • Rozgrywek w halowej piłce nożnej o mistrzostwo Liceum i Technikum
 • Rozgrywek w piłce siatkowej dziewcząt o mistrzostwo Liceum i Technikum

Bieżąca współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zakresie doskonalenia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.