Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

10 I 2013 r. – spotkanie śródroczne z rodzicami

rodzice2-3Spotkanie z rodzicami podsumowujące pierwszy okres nauki w bieżącym roku szkolnym odbyło się w świątecznej atmosferze. W pierwszej części rodzice wysłuchali pięknych kolęd w wykonaniu naszego chóru pod kierunkiem Pana Mirosława Smolenia, który w dniach od 19.12 do 21.12.2012 brał udział w koncercie finałowym Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych  Śpiewająca Polska w Białymstoku.

W drugiej części spotkania omówiono dalsze sukcesy naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych. Zwrócono również uwagę na stojące na wysokim poziomie przygotowywane uroczystości szkolne i gminne.

Kolejnym zagadnieniem omawianym na spotkaniu z rodzicami były osiągnięcia dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze w pierwszym półroczu jak również przygotowania do egzaminu maturalnego i zawodowego.

Na zakończenie części ogólnej przedstawiono przygotowania do studniówki oraz podsumowano pracę Rady Rodziców.