Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

16 - 22 IX 2012 r. - Obóz integracyjny klas pierwszych

Podczele2012-6W pierwszych dniach nowego roku szkolnego (16.09.2012r.- 22.09.2012 r.) uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami wyjechali na obóz integracyjny do Kołobrzegu. Tydzień wspólnego pobytu nad Bałtykiem to był czas integracji i intensywnych zajęć o charakterze profilaktycznym i sportowo-rekreacyjnym.

W innych, pozaszkolnych warunkach uczniowie mieli szanse wykazać się w różnych dziedzinach, ujawnić swoje zdolności i zainteresowania, ale także cechy charakteru i dojrzałość społeczną.

Pobyt na obozie umożliwia uczniom adaptację w nowym środowisku, poznanie swoich wychowawców i zaprzyjaźnienie się z nowymi kolegami. Zmniejsza to emocje i stres związany z podjęciem nauki w szkole ponadgimnazjalnej.